حدیده و قلاویز

قلاویز برای دنده کردن داخل استوانه ها (مهره)بکار می رود درحالیکه حدیده سطوح بیرونی استوانه را دنده میکند.فرایند تراشیدن با قلاویز را  قلاویز کاری و فرایند تراشیدن دنده های پیچ با حدیده را رزوه تراشی یا پیچ تراشی می گویند

11
22
6
Powertaps

قلاویز برای دنده کردن داخل استوانه ها (مهره)بکار می رود درحالیکه حدیده سطوح بیرونی استوانه را دنده میکند.فرایند تراشیدن با قلاویز را  قلاویز کاری و فرایند تراشیدن دنده های پیچ با حدیده را رزوه تراشی یا پیچ تراشی می گویند

Dastia
Dastib

قلاویز برای دنده کردن داخل استوانه ها (مهره)بکار می رود درحالیکه حدیده سطوح بیرونی استوانه را دنده میکند.فرایند تراشیدن با قلاویز را  قلاویز کاری و فرایند تراشیدن دنده های پیچ با حدیده را رزوه تراشی یا پیچ تراشی می گویند

Hadidea
Hadideb

تماس با ما

تلفن : 66739145 -66739662

احمدی : 09126197682

نشانی : خیابان امام خمینی ، روبروی بیمارستان سینا ، پاساژ نظام ، طبقه اول ، پلاک 207

درباره ما

این فرشگاه از سال 1382 فعالیت خود را در زمینه تهیه و توزیع ابزار الات تراشکاری.قالب سازی و اندازه گیری اغاز کرده