هلدر

هلدر برای بستن تیغچه های تراشکاری استفاده میشود

Rootarashb
Rootarashc
Rootarashd
Rootatasha

Holdera
Holderb
Holderc

هلدر برای بستن تیغچه های تراشکاری استفاده میشود

Boresha
Boreshb
Boreshc
Boreshd

هلدر برای بستن تیغچه های تراشکاری استفاده میشود.

Kafshtarashg
Kaftarasha
Kaftarashb
Kaftarashc
Kaftarashd
Kaftarashe
Kaftarashf
Kaftarashg
Kaftarashh
Kaftarashi

هلدر برای بستن تیغچه های تراشکاری استفاده میشود.

026
3515
68 053
9
Almasa
Almasb
Almasc
Almasd
Almase
Almasf
Almasg
Almash
Almasi
Almasj
Almask
Almasl

هلدر برای بستن تیغچه های تراشکاری استفاده میشود.

Balnoza
Balnozb
Balnozc
Balnozd
Balnoze
Balnozf
Balnozg

هلدر برای بستن تیغچه های تراشکاری استفاده میشود.

Almaskhora
Almaskhorb
Almaskhorc
Almaskhord

هلدر برای بستن تیغچه های تراشکاری استفاده میشود.

Lca
Lcb
Lcc

تماس با ما

تلفن : 66739145 -66739662

احمدی : 09126197682

نشانی : خیابان امام خمینی ، روبروی بیمارستان سینا ، پاساژ نظام ، طبقه اول ، پلاک 207

درباره ما

این فرشگاه از سال 1382 فعالیت خود را در زمینه تهیه و توزیع ابزار الات تراشکاری.قالب سازی و اندازه گیری اغاز کرده